top of page

Jaloezie bij honden?

Bijgewerkt op: 9 mei 2022


Ik heb al een paar keer wat geschreven over de emoties van en bij honden, maar hoe zit het eigenlijk met jaloezie? Zijn honden eigenlijk jaloers? De meeste hondenbaasjes zeggen van zeker van wel, maar is dit echt zo, of kennen we nu teveel menselijke eigenschappen toe aan onze hond? En wat zegt de wetenschap hierover? Zijn honden wel eens jaloers?

Vroeger werd gedacht dat alleen mensen jaloers konden zijn. Maar professor Harris en haar student Caroline Prouvost (universiteit van Californië in San Diego) hebben diverse experimenten met honden gedaan om jaloers gedrag in kaart te brengen. Aan het onderzoek deden 36 honden en hun baasjes mee. De eigenaren moesten een bewegende knuffelhond en een Halloween-lampion met gezicht net zo te behandelen als een echte hond. Dus tegen praten of door te aaien. Het gedrag van de 36 honden werd met camera’s vastgelegd.

Licht agressief gedrag Uit de analyse bleek dat de honden hun baasje twee keer vaker duwden of aanraakten, wanneer het baasje bezig was met de knuffelhond. 25% van de honden werd zelfs licht agressief tegenover de knuffelhond. De knuffelhond moest het vaker vergelden dan de Halloween-lampion, die door meer honden werd genegeerd.


Volgens de onderzoekers dachten de honden dat de knuffelhond een rivaal was. Ook al volgens het feit dat 86 procent van de honden tijdens het experiment aan het achterwerk van de knuffelhond rook. Ook gingen honden soms tussen het baasje en de ‘rivaal’ staan.

Uit het onderzoek blijkt dat honden zeker enige vorm van stress kennen wanneer een rivaal (mens, andere hond/dier) de aandacht en liefde van het baasje krijgt. Maar is het ook jaloezie?


Het vertoonde gedrag bestond uit snappen, tussen de nephond en de eigenaar komen staan, het baasje met de neus duwen, het voorwerp aanraken/duwen. En natuurlijk ook piepen en blaffen.


Mogelijke andere verklaringen voor het gedrag. Natuurlijk kan het gedrag van het baasje ook het signaal zijn dat het speeltijd is. Doordat de hond hieraan niet mee kan/mag doen kan frustratie ontstaan wat het gedrag verklaart. Ten tweede kan het gedrag ook voortkomen uit een soort van bescherming van het baasje, omdat het "snappen" veel vaker voorkwam dan verwacht en dat terwijl er geselecteerd was op honden die zeker niet met agressie zouden reageren.


Maar goed of het nu echt jaloersheid is of een andere motivatie, wat kun je het best doen? Want dit gedrag kan allerlei problemen geven. Het heeft vaak te maken met verdeelde aandacht en begeerte om speeltjes of voer. Veel hondenrassen hebben een enorme will to please en doen werkelijk alles om het baasje gelukkig te maken.


Dat betekent, dat ze zelf enorm op het gedrag van de eigenaar gericht zijn. Geeft het baasje een ander positieve aandacht, zoals koekjes, een knuffel of een aai? Dan wil de hond deze aandacht graag op zichzelf richten. Want wat een ander doet om de eigenaar gelukkig te maken, kan deze hond natuurlijk altijd beter. Kijk eens naar mij, baas!

En sommige honden willen, net als kinderen, altijd datgene wat een ander heeft. Dit kan te maken hebben met opwinding: hij idealiseert het onbereikbare speeltje en moet het hoe dan ook hebben.

Dit is ook vaak het geval met voer: waarom krijgt die andere hond wel een koekje, of als eerste? Je hond heeft moeite met geduld en wil het allemaal, hier en nu.


Onzekerheid Is je hond onzeker en kom je in een andere situatie dan normaal? Dan heeft je hond mogelijk meer aandacht of bevestiging nodig voor zijn zelfvertrouwen, en is hierdoor ook sneller jaloers.


Verandering Honden houden van structuur, duidelijkheid en regelmaat. Zo weet iedereen zijn plek, wat er gaat gebeuren en waar hij aan toe is. Ook vanuit zijn natuurlijke, primaire gedrag vindt een hond dit geruststellend. Maar wat als er een gezinslid bijkomt, of weggaat? En wat als je visite krijgt? Hierdoor vindt vaak een verschuiving in de sociale verhoudingen plaats en sommige honden kunnen hier moeilijk mee omgaan. Zij gaan zich vaak op hun baasje richten, voor geruststelling en bevestiging.


Hoe kun je dit voorkomen/oplossen?

Het allerbelangrijkste is: er niet op ingaan (negeren) en training. Net als bij schooien, is de allerminste beloning (aandacht zowel positief als negatief) al genoeg om het gedrag te blijven doen. In plaats van onbedoeld belonen kun je beter werken aan zijn zelfvertrouwen.


Belangrijk: persoonlijke aandacht Laat de aandacht niet afdwingen, hoe lief en leuk ook de kusjes, duw tegen je arm, het tegen je aan/op je liggen ook zijn. Bepaal zelf de momenten en de vorm van aandacht geven. Maar laat de aandacht en betrokkenheid niet verslappen, ga meer ondernemen (actief en vooral ook mentaal) met je hond en betrek hem bij je activiteiten. Geef hem een taak.


Oefenen Door training en oefeningen leer je je hond de spelregels en werken jullie aan jullie band en de communicatie. Doe leuke kleine oefeningetjes: zit, lig, sta, kom, vang of zoek een speeltje. Het belangrijkste is: samen bezig zijn en belonen en positieve aandacht.

Belangrijk: jij bent het die de aandacht en oefeningen initieert: vragen (bedelen) om aandacht werkt opdringerigheid en jaloezie in de hand.


Rust Het allerbelangrijkste; rust!! Leer je hond ook dat rust houden nodig is; onrust en onzekerheid is de basis van de meeste Samen spelen is goed, maar rust en beheersing in gedrag, speelvormen en in huis is het allerbelangrijkste gedrag om aan te leren bij je hond. zie ook


Een evenwichtige, probleemloze relatie tussen hond en eigenaar heeft alles te maken met rust en vertrouwen. De hond leert dat hij op de besluiten van de baas kan vertrouwen, wanneer jij zelf het voortouw neemt.


Wanneer jij niet beslist zal de hond het heft in eigen hand nemen. Dit heeft niks te maken met dominantie of overheersing, maar alles met het feit dat jij niet beslist. Hierdoor gaat je hond zelf bedenken wat er moet gebeuren. Logisch toch?

Met zelfstandigheid is niets mis, maar het is aan jou als baasje om dit in goede banen te leiden. Dit doe je door duidelijke en consequente regels te stellen en je er, zonder agressie, woede of geschreeuw er aan te houden.


Stappenplan Herken de momenten. Wordt je hond vaak en erg snel enthousiast van bijv. de deurbel, het geluid van een auto, het zien van spelende kinderen of een andere hond, leer dan je hond rustig(er) om te gaan met deze triggers, bijv. door op voldoende afstand van de trigger de aandacht van je hond te verleggen, te belonen voor zijn rust en/of leuke dingen met hem te doen.


Oefen de standaard gehoorzaamheidoefeningen en gebruik dit. Als je je hond leert om te zitten, blijven of liggen kun je veel opwinding vermijden wanneer dat nodig is en je een ander aandacht geeft. Geef je partner of het andere dier wat aandacht, waarna je je hond naar je toe roept en hem aandacht geeft. Zo leert je hond dat hij beloond wordt als hij geduldig is. Als je hond niet luistert en om je aandacht vecht zul je hem moeten negeren totdat hij weer rustig is. Dan kun je hem aandacht geven (en dus belonen). Op deze manier leer je je hond dat hij jouw aandacht krijgt wanneer hij zich gedraagt.

Vaste routine. Honden worden over het algemeen erg rustig van routine, duidelijkheid en voorspelbaarheid en elke afwijking hiervan kan ongewenst gedrag veroorzaken, zoals jaloezie. Moet je je routine aanpassen, doe dit dan rustig en stapsgewijs, zodat je hond kan wennen aan de verandering.


Probeer de activiteiten die jaloezie triggeren te koppelen aan positiviteit. Als je merkt dat je hond jaloers wordt wanneer je een andere hond aait, geef hem dan vooraf een snoepje. Als je hond jaloers wordt wanneer je je partner knuffelt, geef hem vooraf een snoepje. Op deze manier is de kans erg groot dat jouw hond de activiteiten die voorheen jaloezie opwekten nu zal zien als positieve momenten.


Probeer je hond altijd ongeveer even veel aandacht te geven. Het is makkelijk om je hond te vergeten als er bijvoorbeeld een nieuwe puppy in huis is, waardoor het heel logisch is dat je hond jaloers wordt. Dus ook als je iets nieuws meebrengt naar huis, vergeet je ‘oude’ hond niet!


Wees voorzichtig met beloningen. Als je je hond beloont wanneer hij al jaloers gedrag vertoont beloon je hem voor zijn jaloerse gedrag. Als je hond jaloers gedrag vertoont, wacht dan tot hij rustig wordt of zijn aandacht verlegt en beloon hem op dat moment. Je stem tegen je hond verheffen heeft geen zin. Je hond helpen met zijn aandacht verleggen en hem op de juiste momenten belonen wel.26 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page