top of page

Privacy verklaring

Privacy verklaring / Privacybeleid
 

Kees van Sundert, hondengedragspecialist bij Dogcases gevestigd aan de Zundertseweg 13, 4707 XD te Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Zundertseweg 13

4707 XD Roosendaal

06 24 78 92 20

Kvk-Nr: 62591274 (handelsnaam Dogcases)

Btw-Nr: NL001374535B56

Kees van Sundert is de Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben te bereiken via info@dogcases.nl en telefoonnummer 06 24 78 92 20.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kees van Sundert, hondengedragspecialist eigenaar van de webwinkel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of producten koopt en of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik, afhankelijk van de dienst die je afneemt, verwerk:

– Voor- en achternaam (altijd)

– Adresgegevens (bij gedragsconsult, workshops en fotoshoot)

– Telefoonnummer (bij gedragsconsult en workshop en fotoshoot)

– E-mailadres (altijd)

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld incorrespondentie en telefonisch

- aankoopgegevens producten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via  dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kees van Sundert, hondengedragspecialist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn

   dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Kees van Sundert, hondengedragspecialist verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kees van Sundert, hondengedragspecialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens verstrekt tijdens een consult – bewaartermijn:

3 jaar – Om vragen naar aanleiding van een consult te kunnen beantwoorden

Naam, mail en telefoonnummer  – wettelijke bewaartermijn voor o.a. belastingdienst – contact opnemen in geval van afgelasting of desgevraagd voor versturen informatie na de lezing

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als ik je in de vorm van een consult begeleid en in overleg hierover treedt met collega-gedragstherapeuten en/of dierenartsen, gebeurt dit alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Marketing en betaalgegevens:

Facebook – doel: doelgroep genereren voor advertenties – gegevens: naam en email. Privacybeleid

 

Administratief:

Google Drive – doel: opslag gegevens organisatie product/dienstverlening – gegevens: naam, adres, telefoonnummer en email, afhankelijk van het gekochte product/dienstverlening. Privacybeleid

iCloud – doel: opslaan en verslaglegging consulten – gegevens: naam, adres, telefoonnummer, email. Privacybeleid

JustHost – doel: hosting website en emailverkeer – gegevens: naam, email, ip-adres. Privacybeleid

Mack – doel: verwerking financiele gegevens organisatie product/dienstverlening – gegevens: naam, adres, telefoonnummer en email, afhankelijk van het gekochte product/dienstverlening. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dogcases.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Kees van Sundert, hondengedragspecialist en hondenfotograaf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dogcases.nl

 

bottom of page